Don’t miss out our next webinar
How can new booking behaviours benefit or harm hotels?
Company logo
Company logo
Company logo

Multi-Channel Hospitality CRM

Använd din gästdata på rätt sätt och öka intäkterna, spara tid och ökar gästnöjdheten.
Rubrikbild

Använd din gästdata på det mest effektiva sättet

Framföra en personlig service och kommunikation

Använd gästdata för att skapa profiler och målgrupper att använda i alla verktyg. Det har aldrig varit enklar att nå ut till olika slags gäster. Det är GDPR- kompatibelt, hanterar och dokumenterar aktivt hanteringen av samtycken, dataflöden med mera.

Samla och få en enkel åtkomst till din gästdata

Du kan lagra olika slags data såsom information om vad användaren gör på dina olika kanaler, exempelvis deras köp och demografisk information som namn, födelsedatum och adress.

Öka dina intäkter med en flerkanalsstrategi

Ett multi-channel hospitality CRM ger dig insikt i hur du når dina gäster på det mest effektiva sättet. Detta har visat sig att ha åtta gånger högre konvertering än ett CRM som endast stöder e-post.

Ta kontroll över och integrera all information

Om ditt system (e-post, analys, CRM med mera) inte skickar datan både fram och tillbaka, så kommer det att vara svårare att få en tydlig bild för att kunna analysera datan. Plattformen kollar samman alla källor så att du enkelt kan granska och fatta beslut.
Instrumentbräda mockup

Glöm förvirring och oorganiserad data

Dina gäster förväntar sig ett personligt bemötande. För att kunna göra det är det viktigt att ha ett uppdaterat, välorganiserad och lättillgänglig åtkomst till kunddatan.


Vårt multi-channel CRM ger dig tillgång till informationen utan att du behöver spendera timmar på at organisera den.

Öka dina intäkter och gästengagemang

Genom att integrera alla datakällor i en holistisk kundprofil kan du förstå dina gästers beteende, samla insikter och planera ett effektivt sätt att nå dem. 


Du kommer att kunna kontakta dem med rätt budskap, via rätt kanal och vid rätt tidspunkt. Detta kommer inte bara öka ditt gästengagemang utan även dina intäkter. 

Instrumentbräda mockup
Full CX Suite | Guest satisfaction, marketing

How STAYERY created a multi-channel guest journey to enhance guest satisfaction

STAYERY added WhatsApp to their guest journey and was able to personalise and track all their communications.
Integrationer

Kom ur dina dagliga problem

Med över 70 PMS-system, olika kommunikationskanaler med mer, redan tillgängliga på vår plattform.
Integration ikonIntegration ikonIntegration ikonIntegration ikonIntegration ikonIntegration ikonIntegration ikonIntegration ikonIntegration ikonIntegration ikonIntegration ikonIntegration ikonIntegration ikonIntegration ikonIntegration ikonIntegration ikon

Missa inte möjligheten att öka intäkterna och gäst tillfredställelse

Ett samtal på 30 minuter där du får se vår platform i aktion, få idéer om hur du kan nå bättre resultat och få svar på dina frågor.